Επιδοτήσεις Προγράμματα

«Εξωστρέφεια - ΟΑΕΠ»

on . Posted in Επιδοτήσεις Προγράμματα

eksostrefia-oaepΞεκίνησε από χθες η υποβολή αιτήσεων από εξαγωγικές επιχειρήσεις, στον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης μέχρι 200.000 ευρώ και για διάστημα τεσσάρων μηνών, με ευνοϊκό επιτόκιο.
Πρόκειται για την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος «Εξωστρέφεια - ΟΑΕΠ», που είχε εξαγγείλει ο υπουργός Ανάπτυξης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και εφαρμόζεται από τον ΟΑΕΠ σε συνεργασία με τις τράπεζες Marfin και Πειραιώς, που έχουν υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις.
Tο πρόγραμμα εξασφαλίζει τη δυνατότητα χρηματοδότησης των εξαγωγικών επιχειρήσεων μέχρι του ποσού των 200.000 ευρώ και για διάστημα έως 4 μηνών, με ιδιαίτερα ευνοϊκό επιτόκιο και χωρίς να απαιτούνται από τις τράπεζες εμπράγματες εξασφαλίσεις, αλλά μόνο η ασφάλισή τους στον ΟΑΕΠ.
Οι εξαγωγείς αφού υποβάλουν την αίτησή τους στον ΟΑΕΠ προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να ασφαλιστούν για τις εξαγωγές τους, κατόπιν, με τα ασφαλισμένα τιμολόγια των εξαγωγών τους, μπορούν να απευθύνονται στις συμβεβλημένες τράπεζες ώστε να εξασφαλίσουν δάνειο ισόποσο των ασφαλισμένων τιμολογίων, έως 200.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, ενισχύεται η αυξητική πορεία των ελληνικών εξαγωγών αφού με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις τον Ιούλιο καταγράφηκε άνοδος κατά 14,5% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2010.
Όπως δήλωσε η πρόεδρος του ΠΣΕ, Χριστίνα Σακελλαρίδη, «τα στοιχεία δείχνουν ότι αν δεν υπήρχαν αυτές οι επιδόσεις των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, η ύφεση της ελληνικής οικονομίας θα ήταν κατά μία ποσοστιαία μονάδα βαθύτερη και η οικονομική ανάκαμψη ακόμη πιο δυσχερής». Η κυρία Σακελλαρίδη χαιρέτισε την ενεργοποίηση του προγράμματος «Εξωστρέφεια - OΑΕΠ» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι «η εξωστρέφεια ως εθνική επιλογή θα αποτελέσει τον καταλύτη της οικονομικής ανάκαμψης».
Πηγή: Eξπρές, 13.9.2011

eksostrefia-oaep

Ξεκίνησε από 12/9/11  η υποβολή αιτήσεων από εξαγωγικές επιχειρήσεις, στον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης μέχρι 200.000 ευρώ και για διάστημα τεσσάρων μηνών, με ευνοϊκό επιτόκιο.

«Εκσυγχρονισμός χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών»,

on . Posted in Επιδοτήσεις Προγράμματα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα των αμιγώς χερσαίων οδικών μεταφορών, με κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008) «49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης» Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να έχουν τη νομική μορφή που ορίζεται στον πρόσφατο νόμο 3887/2010 περί οδικών και εμπορευματικών μεταφορών.
Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις με έναρξη πριν από την 1/1/2009 θα πρέπει να έχουν σε ισχύ νόμιμη άδεια λειτουργίας (ή βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος για την ανανέωσή της).
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Ο Προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να ανέρχεται από 30.000 ευρώ έως 180.000 ευρώ
Σημείωση: δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών των τελευταίων 3 διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης.
Στο νέο πρόγραμμα επιδότησης ισχύει ο περιορισμός του κανονισμού De Minimis με όριο τις 100.000 ευρώ.
ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
Η ίδια συμμετοχή κάθε επενδυτή θα πρέπει να ανέρχεται κατ' ελάχιστον στο 25% του προϋπολογισμού του επενδυτικού έργου.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθεί με την επίσημη προκήρυξη του προγράμματος.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:
Οι επιλέξιμες δαπάνες χωρίζονται σε 2 κατηγορίες:
Α. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 70%
Κτιριακές εργασίες (ανέγερση / διαμόρφωση) χώρων συνεργείων, στάθμευσης, αποθήκευσης και συντήρησης
-Εξοπλισμός (μετασκευής οχήματος, φόρτωσης – εκφόρτωσης, συνεργείου συντήρησης και επισκευή, πρατηρίου υγρών καυσίμων)
Αγορά οικοπέδου
Δαπάνες για ΑΠΕ και εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας
Αγορά τεχνογνωσίας, λογισμικό, πληροφοριακά συστήματα κλπ.
Δαπάνες για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ., Βιοτεχνικά Πάρκα. Ενοικίαση οικοπέδου σε περιοχή εκτός ΒΙ.ΠΕ. για περίοδο ενός έτους
Άϋλες δαπάνες (παρακολούθηση έργου, εκπόνηση μελετών, ISO, ενέργειες προώθησης)
Για τις νέες (έναρξη μετά την 31/12/2008) και υπό σύσταση επιχειρήσεις, καλύπτονται λειτουργικές δαπάνες (π.χ. ενοίκια, συνδρομές συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών κλπ.
Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 35% ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ & 25% ΣΤΙΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Απόκτηση καινούργιων μεταφορικών οχημάτων των οποίων οι προδιαγραφές υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή αυξάνουν το βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων, με περιβαλλοντική βελτίωση.
Δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού για συνολική διάρκεια 1 έτους εργαζομένων σε μειονεκτική θέση κατά την έννοια του κανονισμού 800/2008.
Η Διαβούλευση και το Σχέδιο Οδηγού Προγράμματος έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:
www.gge.gr/home/DIAVOULEFSI_ODIKESMETAFORES_popup.html
www.efepae.gr/metafores.html

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα των αμιγώς χερσαίων οδικών μεταφορών, με κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008) «49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης» Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να έχουν τη νομική μορφή που ορίζεται στον πρόσφατο νόμο 3887/2010 περί οδικών και εμπορευματικών μεταφορών.

Πριμ αγροτικής γης σε ανέργους

on . Posted in Επιδοτήσεις Προγράμματα

Πριμ αγροτικής γης σε ανέργους

Πριμ αγροτικής γης σε ανέργους

Πιερία, Ημαθία, Κιλκίς και Θεσσαλονίκη είναι οι τέσσερις νομοί της χώρας από τους οποίους ξεκινά το πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την ενοικίαση δημόσιας αγροτικής γης σε νέους σε ηλικία παραγωγούς, αλλά και σε ανέργους, ακόμη κι αν αυτοί δεν έχουν την παραμικρή σχέση με το αγροτικό επάγγελμα.

«1 δις ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Επενδυτικές ευκαιρίες για τη νέα γενιά»

on . Posted in Επιδοτήσεις Προγράμματα

espa

Την κατάρτιση ενός συμφώνου ρευστότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του ελληνικού δημοσίου, ύψους 1 δις € για το 2011, για τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα, 30 Μαΐου, ο υπουργός